Lietuva ir Kazachstanas. 25 metai bendradarbiavimo II

Prekybiniai, ekonominiai, kultūriniai, moksliniai ir švietimo ryšiai plėtojami ir stiprinami pasitelkiant aktyviai veikiantį garbės konsulų tinklą: Lietuvos garbės konsulatai yra Karagandoje, Astanoje ir Aktobėje (dar numatoma garbės konsulatus atidaryti Pavlodare ir Eskemene), o Kazachstano – Klaipėdoje.

 

Lietuva plėtoja tarpvalstybinius santykius su Kazachstanu netik dvišaliu formatu, bet ir per daugiašalę ES ir Kazachstano bendradarbiavimo platformą. 2008 m. Kazachstane patvirtinta „Kelio į Europą“ programa, nustatanti šalies reformų gaires, joje išdėstomos bendradarbiavimo su ES priemonės, kurios apima bendradarbiavimą mokslo, nanotechnologijų ir biotechnologijos srityse, dalinimąsi gerąja praktika efektyvios energetikos, atsinaujinančių energetikos išteklių, smulkaus verslo skatinimo ir kt. klausimuose, kultūros projektų įgyvendinime. Šiuo metu tarp Lietuvos ir Kazachstano yra sudaryta daugiau kaip 20 tarptautinių sutarčių susisiekimo, investicijų skatinimo, krovinių tarptautinio vežimo, gynybos, turizmo ir kitose srityse.

Kazachstanas yra tarp Lietuvos ekonominės diplomatijos prioritetinių krypčių, o Lietuva įvardijama kaip pagrindinė Kazachstano partnerė Baltijos jūros regione. Glaudžios prekybos sąsajos kelia naujų tarpvalstybinių iššūkių, kuriems spręsti yra būtinas artimesnis tarpinstitucinis  bendradarbiavimas, todėl dar 1999 m. buvo sudaryta ir iki šiol dirba tarpvalstybinė prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisija.  

Pagrindinės pramonės šakos, kuriose vystomas ekonominis bendradarbiavimas yra nafta ir naftos produktai, anglies ir geležies rūdos, tauriųjų metalų kasyba, žemės ūkio įrangos gamyba, elektros varikliai, statybinės medžiagos. Prekybos apyvarta 2015 metais sudarė 683,5 mln. eurų, iš jų, prekių eksportas – 387 mln. eurų, o importas – 296 mln. eurų. Didžiąją dalį (90 proc.) Kazachstano importo į Lietuvą sudaro žalioji nafta. Lietuvos eksporto struktūra įvairesnė: 2015 metų duomenimis, eksportuojama produkcija apima naftos produktus, dujas, tauriuosius metalus, chemijos produktus, grūdus, anglį, mašinas ir mechaninius įrenginius.

Stiprinant eksportą vykdomi tarpvalstybiniai tęstiniai susisiekimo projektai.  2011 m. startavęs intermodalinis traukinys, nugabenantis krovinius iš Kinijos į Europą keliskart greičiau negu jūra ir daug pigiau negu oro transportu, buvo simboliškai pavadintas "Saulės" („saulės spindulio“ – kazachų k.) vardu.

Kazachstane dirba daugiau nei 20 Lietuvos verslo įmonių – paslaugų, maisto pramonės, metalo dirbinių eksporto, logistikos, sveikatos apsaugos srityse. Pagrindinės Lietuvos verslininkų investicinės rinkos: privatus nekilnojamasis turtas, apdirbamoji gamyba ir transportas. Kazachstano rinka yra perspektyvi Lietuvos maisto (pieno pramonės gaminiams), medienos bei statybų pramonei, geras galimybes turi IT, transporto bei gydomojo turizmo sektoriai.

Dalyvavimas tarptautinėje parodoje „EXPO 2017“ – puiki galimybė Lietuvos atstovams pristatyti šalies produktus ir prisidėti prie sėkmingos tarptautinio verslo plėtros. Įvairios interesų grupės turės dar vieną išskirtinę galimybę prisiliesti bei toliau stiprinti turimus santykius su šia valstybe. Dalyvavimas parodoje taip pat svarbus toliau pristatant Lietuvą kaip turizmui ir investicijomis patrauklią valstybę. Tikimasi sudominti Kazachstano kelionių organizatoriams ir paprastus lankytojus padedant jiems atrasti Lietuvą, kaip puikią vietą turiningai atostogauti, gydytis ir pasisemti energijos. Jaunimui bus suteikiama informacija apie studijas Lietuvoje (į Kazachstano Respublikos Prezidento tarptautinių stipendijų programą „Bolašak“ įtrauktos keturios Lietuvos aukštosios mokyklos , nuo 2010 m. studijas Lietuvoje baigė per 1000 studentų iš Kazachstano).


Twitter Facebook