Lietuvos energetikos istorija
Kaip atrodys Lietuvos energetika po 10 metų?

Pirmaisiais nepriklausomybės dešimtmečiais Lietuvos energetikos sistemos strategijoje aiškiai išsiskyrė du pagrindiniai tikslai: užtikrinti energetikos sistemos nepriklausomybę nuo monopolijų, ypač priklausomybę nuo Rusijos energetinių išteklių, ir integruotis bei lygiuotis į Vakarų Europą. Nors galima teigti, kad šie tikslus didžiąja dalimi pavyko įgyvendinti, tačiau Energetikos ministerijos rengtoje Nacionalinėje energetikos strategijoje aiškiai matyti, kad vienas iš pagrindinių ateinančio dešimtmečio uždavinių bus energetinės nepriklausomybės įtvirtinimas.

Plačiau
Lietuvos energetikos sistemos iššūkiai atkūrus nepriklausomybę

Energetika yra neatsiejama modernios visuomenės sudedamoji dalis ir kartu labai sudėtinga ūkio šaka, turinti didžiulę įtaką kiekvienos valstybės ekonomikai, jos struktūrai, ekonomikos augimo tempams, socialinei ir ekonominei gerovei.

Plačiau
Aplinkos apsaugos raida Lietuvoje

Aplinkos apsaugos politikos strateginis tikslas – pasiekti, kad aplinka Lietuvoje būtų sveika, švari ir saugi, darniai tenkinanti visuomenės, aplinkosaugos ir ekonomikos poreikius. Ketinama užtikrinti ilgalaikį racionalų ir tvarų gamtos išteklių naudojimą, jų apsaugą, atsinaujinančių išteklių atkūrimą ir, kur įmanoma, gausinimą, sudarant sąlygas darniai ūkio plėtrai.

Plačiau